preskoči na sadržaj

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

Login
 

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2010.

Ukupno: 453147

 

 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
Autor: Ivan Luc, 3. 12. 2018.

1) SPREMAČ/ICA – jedan izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

 

Rok za podnošenje prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod


Cijeli tekst natječaja:

 

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod, a temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.)  raspisuje dana 4. prosinca 2018. godine

 

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa

za

1) SPREMAČ/ICA – jedan izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Rok za podnošenje prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. svjedodžba o završenom obrazovanju,
  3. dokaz o stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  4. rodni list,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se po posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarenju prava na prednost pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu:

SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD

Ivana Cankara 76

35000 Slavonski Brod

s naznakom – „za natječaj – spremač/ica“

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod: http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/

                                                                                                                                             v.d. ravnatelja:

                                                                                                                             Marija Tomić, mag. ing. geod.

KLASA: 602-03/18-01/373

URBROJ: 2178-01-13-18-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju