preskoči na sadržaj

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

Login
 

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2010.

Ukupno: 453147

 

 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
Autor: Ivan Luc, 19. 10. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,), SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, Ivana Cankara 76,  Slavonski Brod raspisuje:


NATJEČAJ

 za  zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Nastavnik/ca Engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 12 sati nastave tjedno dok radnica koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena
  2. Nastavnik/ca Njemačkog jezika,1 izvršitelj na određeno vrijeme, 2 sata nastave tjedno dok radnica koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena
  3. Nastavnik/ca Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog dopusta
  4. Nastavnik/ca Geodetskih strukovnih predmeta, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 14 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad s mjesta vršitelja dužnosti ravnatelja
  5. Nastavnik/ca Kemije,1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 11 sati nastave tjedno
  6. Nastavnik/ca Matematike, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 4 sata nastave tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i prilikom zapošljavanja su u ravnopravnom položaju.

UVJETI:

Uz opće uvjete sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,)    i člankom 37.  Zakona o strukovnom obrazovanju („NN, br. 30/ 09, 24/10, 22/13, 25/18), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“ br. 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis

i preslike sljedećih dokumenata: domovnica, rodni list, dokaz o stručnoj spremi  , dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama , dokaz o radnom stažu  (potvrda ili elektronički zapis HZMO), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od raspisivanja natječaja)

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao iznozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ broj 57/96, 21/00.) ili rješenje Agencije za znanaost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inoemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovovnih kvalifikacija („Narodne novine broj 158/03, 198/03, 138/06., 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. („Narodne novine“ broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti o brazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koi se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

       

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika na zahtjev Škole.  

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja s naznakom „za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom u roku  osam (8)  dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  škole na adresu:

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:

http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/

 

                                                                                      v.d. ravnatelja:

                                                                        Marija Tomić, mag. ing. geod.

 

Natječaj traje od  22. listopada 2018.  do 30. listopada 2018. godine.

         

KLASA: 112-01/18-01-222

URBROJ: 2178-01-13-18-1

Slavonski Brod, 22. listopada 2018.

 

 

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju